پروژه های در حال انجام

نام بازی: بازی تاج و تخت (Game of Thrones)
سازنده: TellTale Games

قسمت ترجمه شده کنترل کیفیت تاریخ انتشار
۱ ۱۰۰% ۱۰۰% منتشر شد
۲ ۱۰۰% ۱۰۰% منتشر شد
۳ ۱۰۰% ۱۰۰% منتشر شد
۴ ۱۰۰% ۱۰۰% منتشر شد
۵ ۱۰۰% ۱۰۰% منتشر شد
۶ ۴۵% انجام نشده به زودی!

نام بازی: بتمن (Batman)
سازنده: TellTale Games

قسمت ترجمه شده کنترل کیفیت تاریخ انتشار
۱ ۱۰۰% ۱۰۰% منتشر شد
۲ ۰% ۰% *
۳ ۰% ۰% *
۴ ۰% ۰% *
۵ ۰% ۰% *

*تاریخ انتشار فارسی ساز هر قسمت بعد از انتشار آن قسمت مشخص می شود.