توضیحات

این فارسی ساز فقط با بسته کامل ۶ قسمت نسخه Codex تست شده است.

این فارسی ساز ۹۹٫۵% از تمامی نوشته های قسمت دوم بازی “بازی تاج و تخت” (Game of Thrones) از جمله منوها، زیرنویس درون بازی، کات سین ها (دموهای درون بازی) و… را به زبان فارسی برمیگرداند.

یرای اطلاعات بیشتر در مورد فارسی ساز و دیدن عکس ها و ویدیوهایی از بازی فارسی شده به این ارسال مراجعه کنید.

راهنمای نصب