معرفی بازی گرگ در میان ما (The Wolf Among Us)

معرفی بازی گرگ در میان ما (The Wolf Among Us)

“همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد و آنها تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کردند”  جملاتی که قطعا هرشخصی بارها و بارها در پایان هر کدام از داستان های افسانه ای که تمام کودکیش را پر کرده بودند، شنیده و پس از آن نیز به خوابی خوش فرورفته است. اما آیا واقعیت […]